Εγγραφή Μέλους

Με την ετήσια εγγραφή σας ως μέλους της Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής (ΕΑΑΟ) έχετε δυνατότητα

– εγγραφής στην κατηγορία «ΜΕΛΗ» και ισόποση έκπτωση στα ετήσια συνέδρια της ΕΑΑΟ *

* δεν ισχύει στα διαδικτυακά ετήσια συνέδρια κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

– κατά προτεραιότητα, εγγραφής και έκπτωσης 10% σε όλες άλλες τις επιστημονικές εκδηλώσεις της ΕΑΑΟ (περιφερειακά συνέδρια, ημερίδες, πρακτικά σεμινάρια και webinars)

– ελεύθερης πρόσβασης σε επιλεγμένα webinars

– ενημέρωσης στο «ΧΩΡΟ ΜΕΛΩΝ» της ιστοσελίδας σε επιστημονικά και επαγγελματικά θέματα, επιστημονικά βιβλιογραφικά δεδομένα, εκπαιδευτικό υλικό, κ.ά.

– συμμετοχής, σε εθελοντική βάση, σε κοινωνικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις

– οργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικού υλικού

– ορθής χρήσης του λογότυπου της Ακαδημίας