Όροι και προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

– Ηλεκτρονική αποστολή στη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση της Ακαδημίας info@haed.gr
– Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να συμμετέχει αποκλειστικά με μία (1) φωτογραφία.
– H υποβολή φωτογραφιών πρέπει να γίνεται σε ψηφιακή μορφή (JPEG ή TIFF) και στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση (κατ’ ελάχιστον 5 MP).
– Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι πρωτότυπες και ο συμμετέχοντας να έχει τα πνευματικά δικαιώματα.
– Τα θέματα των φωτογραφιών είναι σχετικά με το θέμα του διαγωνισμού και ελεύθερα αναφορικά με το καλλιτεχνικό ύφος, την απόχρωση, την επεξεργασία και τον προσανατολισμό (landscape/portrait).
– Η αξιολόγηση με ηλεκτρονική ψηφοφορία των φωτογραφιών (1 ψήφος/IP) θα γίνει σε ειδικό σύνδεσμο μέσα από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας www.haed.gr.
– Οι 3 πρωτοεπιλεγείσες φωτογραφίες θα λάβουν αναγνώριση και δώρα. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με απαντητικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση με την οποία τις υπέβαλλαν.
– Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή θα πρέπει να γίνει αναγραφή και επικόλληση στο σώμα του email συμμετοχής του ονόματος, επώνυμου και της παρακάτω δήλωσης συμμετοχής και άδειας εκμετάλλευσης φωτογραφίας σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ & ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ:
ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ:
Με την παρούσα συμφωνώ με τους ΟΡΟΥΣ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, δηλώνω συμμετοχή στον φωτογραφικό διαγωνισμό με την επισυναπτόμενη φωτογραφία και παρέχω την ακόλουθη ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ.
Συμμετέχοντας στον φωτογραφικό διαγωνισμό της Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής και  δηλώνω ότι με την παρούσα άδεια εκμετάλλευσης του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί της φωτογραφίας μου, ως φωτογράφος δημιουργός παραχωρώ στο Δ.Σ. της Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής όλες τις περιουσιακές εξουσίες που έχει στην φωτογραφία μου όπως τη δημοσίευση ως την κυριότερη στην περίπτωση περιουσιακή εξουσία, αλλά και την αναπαραγωγή, προσαρμογή ή άλλη μετατροπή, τη διατήρηση της φωτογραφίας στο αρχείο της Ακαδημίας, εάν οι πράξεις αυτές επιθυμούνται, και δηλώνω ότι δεν επιθυμώ ουδεμία αμοιβή για τέτοιες εκμεταλλεύσεις. Συμφωνείται πως θα γίνεται αναφορά στο όνομά μου σε κάθε δημοσίευση, στα αντίτυπα της φωτογραφίας μου και/ή σε κάθε πιθανή δημόσια χρήση της.