ΜΕΤΑΦΟΡΑ της διεξαγωγής του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ακαδημίας

Η Ελληνική Ακαδημία Αισθητικής Οδοντιατρικής με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην Οδοντιατρική Κοινότητα στην Ελλάδα, βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει τη ΜΕΤΑΦΟΡΑ της διεξαγωγής του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ακαδημίας από 13 και 14 Μαρτίου 2020 στις 11 & 12 Δεκεμβρίου 2020 στη Θεσσαλονίκη, λόγω του κινδύνου εξάπλωσης της ίωσης COVID-19 από τον νέο κορωνοϊό-2019 (SARS-CoV-2) στη βάση των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απευθύνει ειλικρινείς ευχαριστίες στους ευγενικούς ομιλητές για την κατανόηση, στους εγγεγραμμένους συνέδρους για το μεγάλο ενδιαφέρον και στις πολλές εμπορικές εταιρείες που βρέθηκαν δίπλα μας.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι το επιστημονικό πρόγραμμα θα παραμείνει ακριβώς ίδιο με τους ομιλητές που αναγράφονται σε αυτό.