Αναβολή 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Ε.Α.Α.Ο.

Η Ελληνική Ακαδημία Αισθητικής Οδοντιατρικής με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην Οδοντιατρική Κοινότητα στην Ελλάδα, βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει την ΑΝΑΒΟΛΗ της διεξαγωγής του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ακαδημίας στις 13 και 14 Μαρτίου 2020 στην Θεσσαλονίκη, λόγω του κινδύνου εξάπλωσης της ίωσης COVID-19 από τον νέο κορωνοϊό-2019 (SARS-CoV-2) στη βάση των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο απευθύνει ειλικρινείς ευχαριστίες στους ευγενικούς ομιλητές για την κατανόηση, στους εγγεγραμμένους συνέδρους για το μεγάλο ενδιαφέρον και στις πολλές εμπορικές εταιρείες που βρέθηκαν δίπλα μας