Constitution and Bylaws

HELLENIC ACADEMY OF ESTHETIC DENTISTRY
ΜΕΡΟΣ Α’: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ

Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη μη κερδοσκοπικό Σωματείο, επιστημονικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ελληνική Ακαδημία Αισθητικής Οδοντριατικής».

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Θεσσαλονίκη, οδός Αριστοτέλους 21. Είναι δυνατό να ιδρυθούν Γραφεία ή παραρτήματα του Σωματείου και σε άλλες πόλεις της ελληνικής επικράτειας.

Σκοπός του σωματείου είναι η με κάθε επιστημονικό μέσο προώθηση της μελέτης, ο συντονισμός της έρευνας και η διάδοση των γνώσεων γύρω από τους τομείς της αισθητικής οδοντιατρικής

Μέσα για την επίτευξη του Σκοπού του Σωματείου είναι, ιδίως:

α) η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, περιοδικών, μονογραφιών και συγγραμμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ή η ενίσχυση για την έκδοσή τους, β) η διοργάνωση τοπικών, πανελληνίων και παγκοσμίων συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και συζητήσεων, γ) η συνεργασία με άλλα επιστημονικά σωματεία, με επιστημονικά ιδρύματα, με διάφορους φορείς και με φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής και αλλοδαπής, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αισθητικής οδοντιατριακής, δ) η με οποιοδήποτε τρόπο ενίσχυση κάθε άλλου είδους δραστηριότητας ή εκδηλώσεων που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού του.

ΜΕΡΟΣ Β’: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν άτομα, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και τα οποία ασχολούνται με ή ενδιαφέρονται για τον τομέα της αισθητικής οδοντιατρικής.
Τα Μέλη διακρίνονται σε Τακτικά, Έκτακτα, Φοιτητικά και Επίτιμα.

α) Τακτικά Μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν Έλληνες  ή και αλλοδαποί Επιστήμονες εφόσον πληρούν τις από το νόμο και το παρόν καταστατικό απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη του σκοπού του Σωματείου και μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου μέσω επιστημονικού ή επιμορφωτικού έργου. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Τακτικού Μέλους του Σωματείου απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο να παρουσιάσει προφορικά κλινική ή επιστημονική ή τεχνική εργασία με διδακτικό ενδιαφέρον διάρκειας 20 λεπτών, που να καταδεικνύει το ενδιαφέρον και την ικανότητα του ενδιαφερόμενου για προαγωγή της αισθητικής οδοντιατρικής. Επίσης απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο υποβολή αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), συνοδευόμενη από έγγραφη πρόταση δύο τουλάχιστον Τακτικών Μελών. Στην αίτηση μνημονεύεται ότι το υποψήφιο Τακτικό Μέλος έχει λάβει γνώση των διατάξεων του καταστατικού του Σωματείου -και ιδίως του σκοπού- καθώς και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό. Η αίτηση υπόκειται στην απόφαση της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) των Τακτικών Μελών που έχει συγκληθεί για τον σκοπό αυτό, με απαρτία 1/2 τουλάχιστον των Τακτικών Μελών, που σύμφωνα με το καταστατικό έχουν δικαίωμα ψήφου και πλειοψηφία των ¾ .

β) Έκτακτα Μέλη μπορούν να εγγραφούν έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες που ασχολούνται ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με τον τομέα της αισθητικής οδοντιατρικής. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Έκτακτου Μέλους του Σωματείου απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο να υποβάλει μία βεβαίωση φοίτησης σε μεταπτυχιακό οδοντιατρικό πρόγραμμα ή τρείς βεβαιώσεις παρακολούθησης επιστημονικών εκδηλώσεων του Σωματείου ή πριν και μετά φωτογραφίες δύο περιστατικών σχετικών με την αισθητική οδοντιατρική.  Επίσης απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο υποβολή αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), συνοδευόμενη από έγγραφη σύσταση δύο Έκτακτων ή Τακτικών Μελών. Στην αίτηση μνημονεύεται ότι το υποψήφιο Έκτακτο Μέλος έχει λάβει γνώση των διατάξεων του καταστατικού του Σωματείου -και ιδίως του σκοπού- καθώς και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό. Η αίτηση υπόκειται στην έγκριση του Δ. Σ. και σε περίπτωση μη αποδοχής αποφασίζει η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) με πλειοψηφία 50%+1.  Τα Έκτακτα Μέλη δεν συμμετέχουν στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης, και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

γ) Φοιτητικά Μέλη μπορούν να εγγραφούν έλληνες ή αλλοδαποί φοιτητές οδοντιατρικής ή οδοντοτεχνικής σχολής. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Φοιτητικού Μέλους του Σωματείου απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο να υποβάλει μία βεβαίωση φοίτησης σε οδοντιατρική ή οδοντοτεχνική σχολή κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους.  Επίσης απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο υποβολή αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), στην οποία μνημονεύεται ότι το υποψήφιο Φοιτητικό Μέλος έχει λάβει γνώση των διατάξεων του καταστατικού του Σωματείου -και ιδίως του σκοπού- καθώς και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό. Η αίτηση υπόκειται στην έγκριση του Δ. Σ. και σε περίπτωση μη αποδοχής αποφασίζει η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) με πλειοψηφία 50%+1.   Τα Φοιτητικά Μέλη δεν συμμετέχουν στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης, και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

δ) Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται, μετά από απόφαση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) των Τακτικών Μελών που έχει συγκληθεί για τον σκοπό αυτό με πλειοψηφία 50%+1., Έλληνες ή ξένοι επιστήμονες υψηλού κύρους, ή άλλα άτομα τα οποία με το επιστημονικό τους έργο ή με τις πράξεις τους έχουν συμβάλλει σημαντικά στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου. Τα Επίτιμα Μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου, δεν υπολογίζονται όμως για την απαρτία. Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν αλλά όχι του εκλέγεσθαι.

Τα Τακτικά, Έκτακτα και Φοιτητικά Μέλη καταβάλλουν εφ’ άπαξ χρηματική εισφορά ως δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Τακτικό Μέλος το οποίο καθυστερεί τη συνδρομή του άνω των 3 μηνών στερείται του δικαιώματος να παρίσταται στις Γ.Σ., και επανακτά το δικαίωμα αυτό μετά την εκπλήρωση των ταμειακών του υποχρεώσεων.

Τακτικό ή Έκτακτο ή Φοιτητικό Μέλος το οποίο καθυστερεί τη συνδρομή του προς το Σωματείο για τέσσερα ή περισσότερα χρόνια, διαγράφεται από αυτό μετά από απόφαση του Δ.Σ. Μέλος που έχει διαγραφεί για τον παραπάνω λόγο και διακανονίζει μεταγενέστερα τις ταμειακές του υποχρεώσεις, ξαναγράφεται στο Σωματείο μετά από απόφαση του Δ.Σ. και για μία μόνο φορά.

Τα Επίτιμα Μέλη ή τα Τακτικά Μέλη ταμειακώς τακτοποιημένα με συνέπεια για περίοδο τουλάχιστον 10 χρόνων που έχουν συνταξιοδοτηθεί από το ελεύθερο επάγγελμα, απαλλάσσονται κάθε χρηματικής εισφοράς.

Όλα τα Τακτικά Μέλη έχουν το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου στις εκδηλώσεις του Σωματείου, καθώς και το δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν εποικοδομητικό για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου, με έγγραφη πρόταση προς το Δ.Σ., το οποίο και αποφασίζει σχετικά.

Μόνο τα Τακτικά Μέλη, τα ταμειακώς τακτοποιημένα, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των γενικών συνελεύσεων, όπου λαμβάνουν το λόγο ύστερα από άδεια αυτού που διευθύνει τη Συνεδρίαση.

Τα Μέλη του Σωματείου υποχρεούνται: 1) Να συμμορφώνονται ακριβώς με το Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Να μην παρακωλύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την προώθηση των σκοπών του Σωματείου.

Μέλη του Σωματείου που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους,   τιμωρούνται, τα μεν Μέλη με απόφαση του Δ.Σ. , τα δε Μέλη του Δ.Σ. με απόφαση της Γ. Σ.

Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές είναι: 1) Έγγραφη επίπληξη. 2) Ανακοίνωση της επίπληξης στα Μέλη του Σωματείου. 3) Προσωρινή απομάκρυνση από το Σωματείο μέχρι 2 έτη. 4) Οριστική διαγραφή από το Σωματείο, η οποία αποφασίζεται πάντοτε από τη Γ. Σ.

Κάθε μέλος του σωματείου μπορεί να αποχωρήσει οικειοθελώς από αυτό αφού υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το διοικητικό συμβούλιο.

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι Πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

α) Τακτικοί πόροι:

– Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών.

– Τα έσοδα των δημοσιεύσεων που θα εκδίδονται από το Σωματείο (περιοδικά, μονογραφίες, κτλ).

– Τα έσοδα από διοργάνωση Συνεδρίων, Σεμιναρίων, Ημερίδων

β) Έκτακτοι πόροι:

– Πάσης φύσεως δωρεές, εισφορές, κληρονομιές, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και ό,τι γενικά προέρχεται εκ χαριστικής αιτίας υπέρ του Σωματείου.

– Κάθε έσοδο που προέρχεται από την διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου

– Τυχόν έκτακτη εισφορά που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών αναγκών.

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και η Ελεγκτική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο Διοικητικό όργανο του Σωματείου. Διακρίνεται σε Τακτική και Έκτακτη. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μια φορά το χρόνο, κατά το μήνα Ιανουάριο.  Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται, όποτε το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή αν ζητηθεί από το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών Μελών του Σωματείου, για συγκεκριμένα και εγγράφως διατυπωμένα θέματα. Στην περίπτωση αυτή η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται με φροντίδα του Δ.Σ. σε 30 το αργότερο ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η αίτηση.

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εάν είναι παρόντα το 1/2 τουλάχιστον των Τακτικών Μελών, που σύμφωνα με το καταστατικό έχουν δικαίωμα ψήφου.

β) Αν δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα το πολύ ημέρες από την αναβολή της πρώτης συνέλευσης. Η σύγκλισή της γίνεται χωρίς νέα πρόσκληση, αφού ισχύει η πρόσκληση για την πρώτη Συνέλευση, επί της οποίας και μνημονεύεται.

α) Γενικά οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με πλειοψηφία 50% πλέον μιας των ψήφων των παρόντων και με ανάταση των χειρών αλλά είναι δυνατή η ψήφος απόντος τακτικού μέλους άν έχει υποβάλλει στο Δ.Σ. γραπτή εξουσιοδότηση επροσώπησής του απο άλλο τακτικό μέλος.

β) Προκειμένου για αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ., τροποποίηση του καταστατικού, πειθαρχικά και προσωπικά ζητήματα, ως και για όσα ορίζει ο νόμος, η ψηφοφορία απαραίτητα είναι μυστική, τηρούμενης της εκάστοτε αναφερόμενης στο καταστατικό απαρτίας και πλειοψηφίας.

α) Πρόσκληση των Τακτικών Μελών του Σωματείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται δέκα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη σύγκληση της με ιδιαίτερες έγγραφες προσκλήσεις ή και κατά την κρίση του Δ.Σ. με δημοσίευση όλης ή περίληψης της πρόσκλησης σε μία ή περισσότερες εφημερίδες.

β) Πρόκληση των Τακτικών Μελών του Σωματείου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν τη σύγκληση της με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

γ) Η πρόσκληση πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια τον τόπο, την ημέρα και ώρα της Γενικής Συνέλευσης και τα προς συζήτηση θέματα. Επίσης τον τόπο και την ημέρα και ώρα της σύγκλησης καθώς και τα θέματα της νέας Γ. Σ. αν αναβληθεί η ορισθείσα λόγω έλλειψης απαρτίας.

δ) Είναι άκυρη κάθε συζήτηση και απόφαση για θέματα, που δεν αναφέρθηκαν στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

ε) Υποβολή υποψηφιοτήτων για εκλογή στα όργανα του Σωματείου πρέπει να γίνει στο Γραμματέα το αργότερο τρεις πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της Γ. Σ.. Η προθεσμία αυτή πρέπει να αναφέρεται στην πρόσκληση της Γ. Σ.. Το Δ.Σ. μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας αν το κρίνει απαραίτητο, ιδίως αν δεν έχουν υποβληθεί αρκετές υποψηφιότητες.

α) Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί για όσα έγιναν κατά την περίοδο που έληξε και υποβάλλει τον Ισολογισμό και τον Απολογισμό της χρήσης του προηγούμενου χρόνου προς έγκριση.

β) Κάθε τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση διεξάγονται και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου. Ειδικότερα για τις αρχαιρεσίες οι προσκλήσεις των Τακτικών Μελών αποστέλλονται είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλήσης τους. Εκλογικό σύστημα ορίζεται η απλή αναλογική.

γ) Η εκλογή των οργάνων γίνεται με μυστική ψηφοφορία και χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό ψηφοδέλτια που μπορεί και να φέρουν αριθμούς που παραπέμπουν στα ονόματα των υποψηφίων σύμφωνα με πίνακα επικυρωμένο από την Εφορευτική Επιτροπή.  Για κάθε όργανο σημειώνονται μέχρι τόσοι σταυροί στο ψηφοδέλτιο όσα τα εκλεγόμενα τακτικά μέλη του οργάνου, χωρίς τα αναπληρωματικά. Τις αρχαιρεσίες εποπτεύει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από την ίδια τη Γενική Συνέλευση πριν από τη διαδικασία των αρχαιρεσιών.

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας στο Σώμα κατάλογο των Τακτικών Μελών, που έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται σύμφωνα με το καταστατικό. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει τον κατάλογο αυτόν και στη συνέχεια προβαίνει στις αρχαιρεσίες με βάση τον πιο πάνω κατάλογο.

ε) Τα Τακτικά Μέλη μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εντός πέντε ημερών κατά του κύρους της Γ. Σ. στον Πρόεδρο και προκειμένου περί εκλογής οργάνων στην Εφορευτική Επιτροπή. Από την μη υποβολή ενστάσεως συνάγεται αποδοχή του κύρους της Γ .Σ. και συμφωνία με τις διαδικασίες και αποφάσεις.

α) Αναπληρωματικά μέλη στο Δ.Σ. λογίζονται οι τρείς πρώτοι επιλαχόντες κατά τις αρχαιρεσίες στη Γ.Σ..

β) Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται, με τη σειρά εκλογής τους, από το όργανο για την αναπλήρωση θέσεων μελών του, σε περίπτωση που οι θέσεις αυτές χηρεύουν ή σε περίπτωση που τα μέλη απέχουν από την εκτέλεση των καθηκόντων τους, χωρίς σοβαρή και αποδεδειγμένη αιτία, πάνω από πέντε φορές που θα συνεδριάσει το όργανο, καθώς και σε άλλη  περίπτωση που τα μέλη μειωθούν.

γ) Σε περίπτωση παραίτησης πολλών Μελών του οργάνου, ώστε να μην επαρκούν οι αναπληρωματικοί για τη συμπλήρωσή του, συγκαλείται μέσα σ’ ένα μήνα έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέων αναπληρωματικών μελών του οργάνου.

δ) Η ύπαρξη λιγότερων αναπληρωματικών Μελών από τα προβλεπόμενα στην παρ. α δεν κωλύει τη νόμιμη συγκρότηση του οργάνου.

ε) Στα αναπληρωματικά μέλη μπορεί να επιτρέπεται η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του οργάνου καθώς και να ανατίθενται καθήκοντα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του οργάνου.

α) Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Δ.Σ. Το Δ.Σ. εκλέγεται για τριετή θητεία από τη Γ. Σ. του Ιανουαρίου (άρθρο 12). Η Γ. Σ. μπορεί να γίνει και πριν την ακριβή ημερομηνία συμπλήρωσης της τριετίας.  Μέλη του οργάνου που για κάποιο λόγο εκλέγονται στη διάρκεια της τριετίας, έχουν θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας και των λοιπών μελών, έστω και αν δεν συμπληρώνουν τριετία.

β) Δέκα (10) ημέρες μετά την εκλογή του Δ.Σ. το Τακτικό Μέλος που πλειοψήφισε σ’ αυτό, καλεί το νεοεκλεγμένο Συμβούλιο υπό την Προεδρία του, το οποίο εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία και τους υπόλοιπους από τους εκλεγέντες, που έχουν θέση Συμβούλων και αφού συγκροτηθούν σε Σώμα, παραλαμβάνουν την Διοίκηση από το παλαιό Συμβούλιο μέσα σε μια εβδομάδα από την συγκρότησή του. Αν δεν έχει λήξει η θητεία των προηγούμενων μελών του οργάνου η κατά τα άνω συνεδρίαση και συγκρότηση σε σώμα γίνεται μετά τη λήξη τις θητείας των προηγουμένων.

γ) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή τρία τουλάχιστον μέλη του με έγγραφη αίτηση, που απευθύνεται στο γραμματέα.

Σε κάθε όργανο του σωματείου υπάρχει απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα ή ίσα σε αριθμό με τα απόντα. Απαρτία δεν απαιτείται σε σύγκληση οργάνων που συνεδριάζουν μετά από αναβολή προηγούμενης σύγκλησης λόγω έλλειψης απαρτίας, δεν μπορεί τις να ληφθεί ποτέ απόφαση με λιγότερα από δύο μέλη παρόντα.

Οι αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου (πλην τις Γ. Σ.) λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών (σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος).

Προκειμένου για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, χωρίς τη συμμετοχή του προσώπου που αφορά το ζήτημα.  Πρόταση που έτυχε ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία απορρίπτεται και επαναλαμβάνεται στην επόμενη συνεδρίαση.

Κάθε εκλεγμένο όργανο μπορεί ν’ ανακληθεί πριν περατωθεί η θητεία του για δικαιολογημένη αιτία ή παράλειψη ή ανεπάρκεια με απόφαση τις Γενικής Συνέλευσης απόλυτα αιτιολογημένη. Στη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, απαιτείται απαρτία 4/5 των μελών και πλειοψηφία των ¾.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου:

α) Αποφασίζει για τις εργασίες γενικά του Σωματείου καθώς και για κάθε δαπάνη, εφόσον το παρόν καταστατικό δεν απαιτεί προηγούμενη έγκριση τις Γενικής Συνέλευσης.

β) Κατευθύνει την όλη δράση του Σωματείου μέσα στα χαραγμένα πλαίσια των επιδιώξεών του.

γ) Καθορίζει τα έξοδα διαχείρισης, διορίζει και παύει το προσωπικό του σωματείου και καθορίζει τη μισθοδοσία του.

δ) Συντάσσει τις Ισολογισμούς και Απολογισμούς εσόδων και εξόδων και τις υποβάλλει μαζί με σχετική Έκθεση τις Εξελεγκτικής Επιτροπής στη Γενική Συνέλευση.

ε) Εκτελεί όσες εργασίες και υποχρεώσεις ορίζουν το καταστατικό και οι αποφάσεις τις Γενικής Συνέλευσης.

στ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση Απολογισμό τις δράσεως του Σωματείου.

Τα Μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να παρέχουν εργασία στο Σωματείο έναντι αμοιβής ή να συνάπτουν με αυτό συμβάσεις, οι οποίες συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να καταβάλλονται οι δαπάνες των Μελών του Δ.Σ. ή άλλων Μελών του Σωματείου για την παροχή υπηρεσιών επιπλέον των προβλεπόμενων, όπως έξοδα μετακινήσεων προς εκπροσώπηση του Σωματείου κτλ.

Τα Μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να είναι παρόντα στις συνεδριάσεις του. Η αδικαιολόγητη απουσία Μέλους του Δ.Σ. σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις συνεπάγεται την έκπτωσή του από το αξίωμα το οποίο κατέχει, μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και, σε περίπτωση που τις κωλύεται ή απουσιάζει, όλα τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.:

α) Αντιπροσωπεύει δικαστικώς και εξωδίκως το Σωματείο.

β) Συγκαλεί συνεδριάσεις του Δ.Σ. καθορίζοντας μαζί με τον Γεν. Γραμματέα την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τις οποίες διακόπτει ή λύει.

γ) Υπογράφει με τον Γραμματέα τα σημαντικά έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και τις Γ. Σ., ενώ με τον Ταμία υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα και τα γραμμάτια πληρωμών.

δ) Επιβλέπει τη διαχείριση του ταμείου και ελέγχει τον Ταμία και είναι αλληλέγγυα υπεύθυνος με αυτόν για κάθε αμέλεια ή παράλειψη στα καθήκοντά του.

ε) Επιβλέπει και παρακολουθεί την ακριβή τήρηση του καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων τις Γ. Σ. και του Δ.Σ..

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.:

α) Διενεργεί την αλληλογραφία του σωματείου.

β) Τηρεί τα βιβλία, τα έγγραφα καθώς και τη σφραγίδα του Σωματείου και συντάσσει όλα τα έγγραφα, τα οποία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.

γ) Με κάθε μέσο ενημερώνει τα Μέλη και τις φίλους του σωματείου για τις ενέργειες και την πορεία του σε τις τις εκδηλώσεις.

  1. Ο Ταμίας:

α) Φροντίζει για την ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Σωματείου, των διπλοτύπων αποδείξεων, με τις οποίες εισπράττονται τα έσοδά του και οι συνδρομές των Μελών τις, για την είσπραξη των οφειλών τις το Σωματείο και τέλος διενεργεί τις πληρωμές βάσει πάντοτε των χρηματικών ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα. Στα εντάλματα αυτά πρέπει να αναφέρεται και η ημερομηνία, κατά την οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. η πληρωμή. Μπορεί ακόμα να ενεργήσει έκτακτες πληρωμές με μόνο τη γραπτή εντολή του προέδρου, αλλά και με την υποχρέωση να ζητήσει την έγκριση του Δ.Σ. για την πληρωμή στη πρώτη του συνεδρίαση.

β) Είναι υποχρεωμένος να καταρτίζει και να υποβάλλει στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε χρήσης τον Ισολογισμό τις μελέτη και έγκριση. Όμοια ενεργεί και για τον τυχόν προϋπολογισμό.

γ) Είναι υποχρεωμένος να καταθέσει σε τράπεζα, που θα οριστεί από το Δ.Σ. τα χρήματα, εκτός από κάποιο ποσό για τις τρέχουσες ανάγκες που το Δ.Σ. θα καθορίσει.

  1. Τον ταμία, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ένα μέλος του Δ.Σ., διορισμένο από το ίδιο το Δ.Σ.

Οι Σύμβουλοι βοηθούν το Προεδρείο στην διεξαγωγή των εργασιών του. Το Δ.Σ. για να καταμερίσει τις εργασίες του, δύναται να αναθέσει στους Συμβούλους ορισμένες δραστηριότητες.

Ο έλεγχος της διαχείρισης κάθε χρήσης ανατίθεται σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή (Πρόεδρος και δύο μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά) που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την οποία λαμβάνουν χώρα οι αρχαιρεσίες. Η Επιτροπή αυτή κάνει έλεγχο των βιβλίων του Ταμία, καθώς και όλης της διαχείρισης της περιόδου που έληξε και καταρτίζει σχετική Έκθεση. Η Έκθεση συνυποβάλλεται μαζί με τον καταρτισθέντα από το Δ.Σ. Ισολογισμό και Απολογισμό στη Γενική Συνέλευση.

Το Σωματείο, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. διοργανώνει επιστημονικές συνεδριάσεις κατά τις οποίες πραγματοποιούνται διαλέξεις, ομιλίες ή ανακοινώσεις σχετικά με θέματα τα οποία αφορούν τον τομέα της αισθητικής οδοντιατρικής.

Κατά τις επιστημονικές συνεδριάσεις μπορούν να παρίστανται εκτός των Μελών του Σωματείου και άλλοι επιστήμονες μη Μέλη του Σωματείου, κατόπιν προσκλήσεων ατομικών ή δια του τύπου, οι οποίες αποστέλλονται σε εύλογο χρόνο πριν τη συνεδρίαση.

Τα Μέλη του Σωματείου , τα οποία επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επιστημονική ανακοίνωση οφείλουν να καταθέσουν εγκαίρως το θέμα της επιστημονικής τους μελέτης στο Δ.Σ. για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.

Ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. μπορούν και μη μέλη του Σωματείου, επιστήμονες Έλληνες αλλά και αλλοδαποί, να προβούν σε επιστημονική ανακοίνωση για θέματα σχετικά με τον τομέα της αισθητικής οδοντιατρικής. Οι επιστήμονες αυτοί οφείλουν να ζητούν εγγράφως την έγκριση της ομιλίας τους από το Δ.Σ.

Το Δ.Σ. μπορεί να καλεί διακεκριμένους επιστήμονες Έλληνες ή αλλοδαπούς για την πραγματοποίηση παρόμοιων διαλέξεων, μαθημάτων ή ομιλιών για την επιστημονική ενημέρωση των Μελών του Σωματείου.

Μετά το τέλος της επιστημονικής συνεδρίασης οι ομιλητές καταθέτουν στον Γεν. Γραμματέα δακτυλογραφημένα αντίγραφα της ομιλίας τους, έτσι ώστε να είναι δυνατή η δημοσίευσή της.

Οι επιστημονικές μελέτες που παρουσιάζονται στις συνεδριάσεις δημοσιεύονται στο επίσημο όργανο του Σωματείου ή σε άλλο επιστημονικό περιοδικό που εκδίδεται ή πρόκειται να εκδοθεί ή δημοσιεύονται σε ειδική έκδοση μετά από απόφαση του Δ.Σ. Για τα οικονομικά θέματα που σχετίζονται με τις παραπάνω εκδόσεις αποφασίζει το Δ.Σ. του Σωματείου.

Το Σωματείο έχει τη δυνατότητα, εκτός από την έκδοση επίσημου περιοδικού, να πραγματοποιεί και άλλες επιστημονικές εκδόσεις, που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων του.

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το καταστατικό αναθεωρείται από έκτακτη Γ. Σ. που συγκαλείται γι’ αυτόν τον σκοπό, με απαρτία 2/3 των εγγεγραμμένων Τακτικών μελών. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων.  Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά 15 ημέρες και η απαιτούμενη απαρτία είναι 1/2 των μελών και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων.  Αν και πάλι η απαρτία δεν επιτευχθεί, η αναθεώρηση ματαιώνεται.

Η αναθεώρηση προτείνεται εγγράφως από το Δ.Σ. ή τα 2/5 των εγγεγραμμένων Τακτικών μελών. Στην πρόταση απαιτείται αναφορά των προτεινόμενων για αναθεώρηση διατάξεων και η προτεινόμενη νέα μορφή τους.

Το Σωματείο διαλύεται α) όταν ο αριθμός των μελών γίνει μικρότερος των 10 (δέκα),  β) με απόφαση του Πρωτοδικείου, αν το ζητήσει η Διοίκησή του ή το 1/5 των Τακτικών μελών του, αν ο σκοπός του Σωματείου έχει εγκαταλειφθεί ή έχει καταστεί διαφορετικός από εκείνον που καθορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού, γ) με απόφαση έκτακτης Γ. Σ. με απαρτία 2/3 των μελών και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Η περιουσία του σωματείου μετά τη λύση του θα περιέλθει σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς κοινωφελούς χαρακτήρα.

Το Σωματείο έχει σφραγίδα, ο τύπος της οποίας αποφασίζεται από το Δ.Σ..

Θέματα που δεν προβλέπονται στο καταστατικό ρυθμίζονται όπως ορίζουν οι ισχύοντες Νόμοι και ιδίως οι διατάξεις περί Σωματείων του Α.Κ.

Το παρόν καταστατικό, το οποίο περιέχει 32 άρθρα, ισχύει από την δημοσίευσή του από το Πρωτοδικείο.

Θεσσαλονίκη, 9 Ιουνίου 2003